+389 46 255 600, +389 72 255 600 08:00 - 20:00

Сместување со сопствен превоз

ВИС ПОЈ - богата понуда на хотелско и апартманско сместување, од сите категории, како и сместување во вили и приватни сместување, за сите клиенти кои одморот го организираат со сопствен превоз.

Понудата дадена во СМЕСТУВАЊЕ, може да се комбинира според Вашите желби и потреби.

На Вас е да одберете кој датум ќе патувате, дали сакате хотелско или апартманско приватно сместување, која категорија , колку дена би престојувале и на која дестинација.

 

Pages

****
1
HB
превоз
од 54
****
1
ALL
превоз
од 25
****
1
UAI
превоз
од 36
****
1
ALL
превоз
од 29
****
1
ALL
превоз
од 34
****
1
BB
превоз
од 16
****
1
UAI
превоз
од 39
***
1
ALL
превоз
од 52
***
1
HB
превоз
од 26
***
1
ALL
превоз
од 43
***
1
HB
превоз
од 20
***
1
RO
превоз
од 35
***
1
HB
превоз
од 63
****
1
HB
превоз
од 40
****
1
HB
превоз
од 32
****
1
BB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 38
****
1
HB
превоз
од 54
***
1
ALL
превоз
од 34
***
1
HB
превоз
од 42
*****
1
HB
превоз
од 43
2
RO
превоз
од 23
1
RO
превоз
од 36
1
RO
превоз
од 21
1
BB
превоз
од 52
1
RO
превоз
од 38
1
RO
превоз
од 44
1
RO
превоз
од 63
1
RO
превоз
од 27
1
RO
превоз
од 31
3
RO
превоз
од 39
1
HB
превоз
од 25
1
HB
превоз
од 40
1
RO
превоз
од 31
1
HB
превоз
од 47
1
HB
превоз
од 106
1
BB
превоз
од 40
1
RO
превоз
од 72
*****
1
HB
превоз
од 41
*****
1
BB
превоз
од 78
*****
5
HB
превоз
од 156
*****
1
BB
превоз
од 82
*****
1
HB
превоз
од 135
*****
1
BB
превоз
од 41
*****
3
BB
превоз
од 44
*****
1
HB
превоз
од 59
*****
1
UAI
превоз
од 60
*****
1
BB
превоз
од 159
*****
1
BB
превоз
од 99
*****
1
BB
превоз
од 101
*****
1
RO
превоз
од 133
*****
1
BB
превоз
од 102
****
1
BB
превоз
од 29
****
1
HB
превоз
од 83
****
1
UAI
превоз
од 43
****
1
HB
превоз
од 62
****
3
HB
превоз
од 56
****
1
HB
превоз
од 64
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
BB
превоз
од 72
****
1
HB
превоз
од 46
****
1
RO
превоз
од 30
****
1
BB
превоз
од 39
****
1
BB
превоз
од 55
****
1
BB
превоз
од 93
****
1
HB
превоз
од 60
****
3
HB
превоз
од 51
****
1
BB
превоз
од 50
****
1
HB
превоз
од 83
****
1
BB
превоз
од 60
****
1
BB
превоз
од 72
****
1
BB
превоз
од 28
****
1
HB
превоз
од 37
****
1
BB
превоз
од 300
****
1
BB
превоз
од 90
****
1
HB
превоз
од 42
****
7
HB
превоз
од 182
****
1
UAI
превоз
од 58
****
1
HB
превоз
од 61
****
1
HB
превоз
од 42
****
1
ALL
превоз
од 36
****
1
BB
превоз
од 63
****
1
HB
превоз
од 52
****
1
HB
превоз
од 54
****
1
ALL
превоз
од 42
****
1
ALL
превоз
од 71
****
1
HB
превоз
од 56
****
1
BB
превоз
од 52
****
1
BB
превоз
од 62
****
1
BB
превоз
од 33
****
1
HB
превоз
од 45
****
1
HB
превоз
од 20
****
1
HB
превоз
од 46
****
1
BB
превоз
од 73
****
1
HB
превоз
од 59
****
1
RO
превоз
од 47
****
1
ALL
превоз
од 59
***
1
HB
превоз
од 18
***
1
BB
превоз
од 32
***
1
ALL
превоз
од 63